fbpx

Privacy-verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

The New Photo School kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van The New Photo School, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan The New Photo School verstrekt. The New Photo School kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM THE NEW PHOTO SCHOOL GEGEVENS NODIG HEEFT

The New Photo School verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan The New Photo School uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans met betrekking tot een door u te volgen cursus.

HOE LANG THE NEW PHOTO SCHOOL GEGEVENS BEWAART

The New Photo School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

The New Photo School verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van The New Photo School worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. The New Photo School gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

The New Photo School maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The New Photo School bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan The New Photo School te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. The New Photo School heeft hier geen invloed op.

The New Photo School heeft Google geen toestemming gegeven om via The New Photo School verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@thenewphotoschool.com. The New Photo School zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

The New Photo School neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van The New Photo School maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door The New Photo School verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met The New Photo School op via info@thenewphotoschool.com. https://www.thenewphotoschool.com is een website van The New Photo School.

The New Photo School is als volgt te bereiken:

Postadres: Mercatorweg 63a, 6827 DB  Arnhem

Vestigingsadres: Mercatorweg 63a, 6827 DB  Arnhem

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09076415

Telefoon: (06) 5338 5303 / (026) 750 60 39

E-mailadres: info@thenewphotoschool.com